201907.09
0

Felhívás: TDK Szakfordítási Ösztöndíj, 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TDK SZAKFORDÍTÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2019

szlovákiai és csehországi egyetemistáknak

 

A Diákhálózat a 2019. november 29-30-án Nyitrán rendezendő XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciához (FTDK, https://www.facebook.com/events/358005584906522/) kapcsolódóan egyszeri ösztöndíjpályázatot hirdet egyetemisták számára szlovák vagy cseh nyelven már elkészített, az FTDK-ra nevezni szándékozott tudományos munkájuk magyar szaknyelvi fordítására.

Az ösztöndíj célja a magyar szaknyelv megismerésének, gyakorlásának segítése, elsődlegesen szakmájukat nem magyarul tanuló szlovákiai és csehországi egyetemisták körében.

Bár az FTDK-ra (http://ftdk.ujs.sk/) a magyar és az angol mellett szlovák és cseh nyelvű szakmai dolgozatok is benevezhetők, csupán az előadást kötelező mindenkinek magyarul megtartani, az FTDK-t koordináló Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT) szakmai ajánlása szerint kiemelt fontosságú, hogy a szakmájukat nem magyarul tanulók anyanyelvükön is megismerjék, megértsék a legalapvetőbb szakkifejezéseket, képesek legyenek szakmai beszélgetésekre.

Ennek érdekében a jelen ösztöndíj keretében a pályázó vállalja, hogy a korábban elkészített (a pályázat beadásakor mellékelendő) szlovák vagy cseh nyelvű dolgozatát az FTDK-ra (az eredeti nyelven) benevezi, ott magyarul bemutatja, és a dolgozatot ezzel párhuzamosan lefordítja magyarra.

(Kérjük, az FTDK-ra nevezés részleteiről a konferencia felhívásából, az alábbi linken tájékozódjanak: http://archivum.diakhalozat.sk/2019/07/05/jon-a-xiv-felvideki-tudomanyos-diakkori-konferencia/)

A dolgozat magyar nyelvű változatának elkészítése a pályázó nyelvi fejlesztése mellett lehetőséget teremt arra is, hogy az FTDK szakmai zsűrije által a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK, http://otdt.hu/) továbbjuttatott dolgozatok az OTDK-ra ténylegesen benevezhetőek is legyenek majd.

A dolgozat fordításához (és/vagy a magyar nyelvű FTDK előadás elkészítéséhez) – igény esetén – a magyarországi TDK Határok Nélkül (HTDK) program szakmai konzulenst biztosít az adott szakterületen dolgozó magyarországi fiatal egyetemi oktatók-kutatók, PhD diákok köréből.

Az ösztöndíj összege függ a fordítás vállalt határidejétől:

€ 200, ha a fordítás elkészül 2019. szeptember 15-ig (így már nevezhető az FTDK-ra),

€ 150, ha a fordítás elkészül 2019. november 17-ig (így már elvihető az FTDK-ra),

€ 100, ha a fordítás elkészül 2019. december 31-ig.


A DH-t a pályázat lebonyolításában szakmailag segíti az SZMTDT, a pályázat anyagi forrásait pedig a HTDK teremti meg.

Pályázni a mellékelt pályázati űrlappal (https://forms.gle/5hTPMEgPpfpDZyRN7) lehet a fordítandó dolgozat elektronikus változatának egyidejű csatolásával az alábbi e-mail-címen:

ftdkpalyazat@gmail.com

A pályázat folyamatosan beadható 2019. július 1. és 2019. december 31. között. A beadott pályamunka alapfokú (kizárólag fordítási szempontú) minőségi ellenőrzését a pályázat szakmai támogatói 8 napon belül elvégzik. Jelentős minőségi kifogás esetén a pályázó egy alkalommal, legfeljebb 30 napos határidővel javíthatja munkáját.

Az FTDK-ig elkészített/benyújtott és a (kizárólag fordítási szempontú) szakmai ellenőrzésen elfogadott fordítások után járó ösztöndíjat a DH közvetlenül a pályamunka FTDK-n történt bemutatását követően, az FTDK-előadás után benyújtottakat az elfogadást követő nyolc napon belül utalja a pályázat nyerteseinek.

A pályázatról további információt ad:

Csobády Csilla, FTDK-koordinátor, Diákhálózat

ftdkpalyazat@gmail.com

+421 908 088 241

Pozsony, 2019. július 1.

2015-03-science-center-header-3

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *