Alma Mater

Az Alma Mater ingyenesalmamater, országos diáklap, melyet 2004 óta ad ki a Diákhálózat. A lap olyan kommunikációs, információs és tájékoztató médium, mely ma már 11 városban (Prágában, Brünnben, Nagyszombatban, Pozsonyban, Kassán, Nyitrán, Komáromban, Budapesten, Párkányban, Somorján és Dunaszerdahelyen) és azok egyetemi közösségeiben érhető el. Szellemi hozadéka, hogy impulzív, kölcsönös együtt- és egymásra ható erőként mozgásban tartsa, és összekösse célcsoportját, mint alkotó közeget. Célja továbbá a felvidéki magyar értelmiség támogatása, szórakoztatása, tájékoztatása, segítése, leginkább identitásuk megtartásában. Hasábjain a Diákhálózat hírei mellett vélemények, szakmai írások, kutatások, művészeti és kulturális összeállítások is megtalálhatóak. A lap negyedévente jelenik meg, a hallgatók közösségi programokon, kulturális-, vagy sportrendezvényeken, de a baráti kapcsolatokon keresztül is kezükbe kapják az aktuális példányszámokat. Az Alma Mater nem csak az egyetemistákat, de a szélesebb értelemben vett szlovákiai magyar közösséget is meg kívánja szólítani. Az újság éppen ezért rendszeresen megtalálható a legkülönbözőbb kulturális intézményekben: könyvtárakban, kávézókban, vagy színházakban is.

DiNaMit

dinamitA DiNaMit – Diákok, na mit csináljunk? – névre keresztelt program a szlovákiai magyar középiskolák aktív tanulóinak, diákönkormányzati (DÖK) képviselőinek nem formális képzése. Célja a középiskolás tanulók aktivitásainak és az iskolákban működő diákönkormányzatok hatékony működésének elősegítése a következő alcélok elérése által:

  • a diákvezetők megismertetése az emberjogokkal és kisebbségjogokkal kapcsolatos információkkal
  • a magyar kisebbség részvételének támogatása a közügyekben
  • a társadalmi integráció támogatása a fiatal vezetők körében
  • az érdekképviselet országos szintű támogatása
  • az iskolák és a DÖK-ök közti együttműködés elősegítése országos szinten

A képzés elsősorban a gyakorlati módszerek elsajátítására helyezi a hangsúlyt. A diákok játékos módon, gyakorlatokkal, életközeli helyzetekben szerezhetnek új ismereteket és tapasztalatokat az adott témáról, társaikról és önmagukról. Az alkalmazott kiscsoportos módszerek segítségével a középiskolások megtanulhatnak csapatban dolgozni, együttműködni, érvelni nézőpontjaik mellet, felelősen gondolkodni és megismerik saját képességeiket, ill. hiányosságaikat.

Felsőoktatási Tájékoztató Körút

ezgif.com-crop (3)A Felsőoktatási Tájékoztató Körút során a Diákhálózat aktivistái 37 szlovákiai magyar középiskolába és gimnáziumba látogatnak el, Nagykapostól egészen Pozsonyig. A tagszervezetek képviselői több mint ezer diáknak nyújtanak tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről, valamint az egyes egyetemi városok sajátosságairól. A diákok ilyenkor kaphatják kézhez a Diákhálózat által szerkesztett és kiadott Hova tovább? című felvételi tájékoztató kiadványt is. A körút elsődleges célja, hogy betekintést nyújtson a szlovákiai magyar középiskolásoknak a szlovákiai és csehországi felsőoktatási képzésbe, információkkal szolgáljon az egyes egyetemi városokról és megismertesse a tanulókat az ott működő magyar diákklubokkal és azok tevékenységével. Segítséget kíván nyújtani abban is, hogy a diákok a megfelelő felsőoktatási intézmény kiválasztása előtt könnyebben eligazodjanak az egyetemek rengetegében, elsőéves egyetemistaként pedig ne habozzanak felkeresni minket, ha problémájuk adódna az új környezethez való alkalmazkodásban.

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia

14222215_1384153348279230_3876829532144968948_nA Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (http://ftdk.ujs.sk/) a felvidéki magyar diákköri és tudományos élet formálásának és fejlesztésének egyik kiemelt színhelye. A nem anyanyelvükön tanuló diákok számára kitűnő lehetőség arra is, hogy a szakterületük terminológiáját magyar nyelven is elsajátítsák és alkalmazzák. A konferencián szekciónként a legjobbak díjazásban részesülnek, az arra alkalmasnak vélt munkák pedig részvételi jogot nyernek a kétévente megrendezendő magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (http://otdk.hu/). A részvétel mellett szól az is, hogy minden munkát az adott szakterület kiváló szakembere bírál el, ez alapján pedig a hallgató a későbbiekben szakdolgozatával, annak megvédésével is könnyebben boldogulhat. Ugyancsak fontos az a tapasztalat, melyet az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent, hisz mindez segíti a dolgozat készítőjét a magabiztos fellépés elsajátításában. Az FTDK ily módon kíván hozzájárulni a színvonalas oktatáshoz és szakképzéshez, hiszen mindez létfontosságú a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. Szakmai fejlődésünk nagyban kihat szellemünk alakulására is. A FTDK egy a számos lehetőség közül, melyet megragadhat a jelentkező, hogy érdeklődési területeit kibővítse, mások munkáit megismerje, s mások munkáin keresztül a világot, szülőföldjét, országát más szemszögből is tanulmányozhassa.

 

Hova tovább?

1517541_801697126538436_1063547059087715095_nA Diákhálózat által szerkesztett és kiadott Hova tovább? a középiskolásoknak készült tájékoztató kiadvány, mely a szlovákiai és csehországi felsőoktatási intézmények rendszeréről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról tartalmaz hasznos információkat.

Foglalkozik a pályaválasztás előtt álló diákokban esetlegesen felmerülő kérdésekkel, mint például:

  • hogyan válasszak egyetemet?
  • hol tanulhatom azt, amit szeretnék?
  • van-e esélyem bejutni az általam választott egyetemre?
  • mennyibe fog kerülni a diákélet, mennyibe a mindennapjaim?
  • milyen lehetőségeim vannak az egyes városokban az iskolán kívüli tevékenységre?

A kiadvány emellett tájékoztatást ad néhány, főként elsőéveseket érintő témában is, mint például a diákmunka- és ösztöndíj-lehetőségek. A kiadvány terjesztésére a Felsőoktatási Tájékoztató Körúton kerül sor, a Diákhálózat azonban megpróbálja eljuttatni minél több magyar tannyelvű gimnáziumba és szakközépiskolába, ezzel is segítve a diákok felelősségteljes döntéshozatalát továbbtanulásukkal kapcsolatban.

2019-es Hova tovább megtekinthető a következő linken: https://bit.ly/2UxvwZc

Gombaszögi Nyári Tábor

Az ezgif.com-cropáltalában július közepén sorra kerülő tábor mára a szlovákiai magyar ifjúság egyik legmeghatározóbb nyári programjává vált. A több mint ezer fiatalt megmozgató esemény tábor, fesztivál és szabadegyetem is egyben, mely a szlovákiai magyar egyetemisták testi és szellemi feltöltődését segíti. A tábor hosszú hagyományokra tekint vissza. Az első diáktábort az Ady Endre diákkör elődje, a prágai Szent György Kör rendezte 1928-ban. A későbbiekben több helyszínen is megfordult, többek közt Abarán, Köbölkúton, Somodiban, Örsújfalun, Gímesen. Az utóbbi néhány évben a krasznahorkai vár árnyékában meghúzódó kemping ad otthont az eredeti nevét megőrző Gombaszögi Nyári Tábornak. A rendezvény programja kiváló zenei kínálattal szolgál, továbbá neves közéleti, tudományos és politikai előadókat vonultat fel. A tábor alatt csapatjátékokra is lehetőség nyílik: paintballal, tájfutással, iszapbirkózással, ügyességi és műveltségi vetélkedőkkel várjuk az érdeklődőket. Az előadói sátrak alatt, de akár a fűben fekve is lehetőség nyílik a szellemi és kulturális feltöltődésre. A tábor programja politikai szereplőket is felvonultat, teret engedve a konstruktív vitának. A napok zárásaként az esti koncertek kétségkívül az élvonalbeli fesztiválok felhozatalával vetekednek.

SzakGyak

19803_692435374217613_6648449059361387394_nA SzakGyak- szakmai gyakorlat a Diákhálózat tanügyi programja, melynek segítségével az egyetemi hallgatók a nyári hónapokban (is) gyakorlatot szerezhetnek partnereinknél. A program célja, hogy az egyetemisták az egyetemen tanultakat gyakorlatban is kipróbálhassák, kapcsolatot építhessenek partnereinkkel és a többi diákkal, szakmai és a személyes látókörüket pedig kiszélesítsék. A diákok így „élesben“, az egyetem falain kívül is megtapasztalhatják leendő szakmájuk kihívásait. A partnerek listája minden évben bővül.

Bővebb információkért írj a szakgyak@diakhalozat.sk e-mail címre vagy keresd Lajos Petronellát, a SzakGyak koordinátorát!

Gímesi Művelődési Tábor

13320621_949991271766648_1698106084420051093_oA több mint harminc éves hagyományokkal rendelkező Gímesi Művelődési Tábor nyár végén azokat a magyar diákokat várja, akik szlovákiai, vagy csehországi egyetemen készülnek tanulmányokat folytatni. A tábor abban is segít, hogy a diákéletbe, ezen belül a hallgatói klubok munkájába mi hamarabb bevonjuk a friss egyetemistákat, ezzel is építve a hazai magyar fiatal értelmiségiek közösségét. A tábor azonban, hűen a hagyományokhoz, a művelődésről is szól. A programban az ismerkedést célzó csapatjátékokon túl több egyetemi tanár szakmai előadása is szerepel, de színházi előadás és irodalom, este pedig koncertek is várják a fiatalokat. Minden évben megszervezésre kerül egy túra is a festői szépségű gimesi vár romjához, amely a tábor feletti hegyen magasodik. A fiatal egyetemisták megismerkedhetnek a felsőbb évfolyamok hallgatóival, akik az új környezetbe való beilleszkedésben segíthetnek majd nekik.

Learning Enterprises

100_6366A Learning Enterprises közcélú, non-profit kezdeményezést1991-ben Tolnay Ádám, a Washingtoni Egyetem professzora hívta életre. A rendszerváltás utáni hazalátogatása alkalmával fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy amerikai egyetemista diákok segítségével ingyenes nyelvoktatási képzést indítson Magyarországon, majd egész Közép-Kelet Európában. A professzor először 1991-ben érkezett egyetemi barátaival együtt Mátraszentistvánra, hogy az ottani falvak gyerekeivel, diákjaival megismertessék, megszerettessék az angol nyelvet. A kezdeményezés olyan népszerűségre tett szert, hogy mára világméretűvé nőtte ki magát: Magyarország/Szlovákia, Románia/Horvátország, Lengyelország, Mauritius és Kína után Mongóliában, Brazíliában és Indiában is működik már.

Szlovákia Magyarországgal közösen szervezi a programot, elsősorban Dél-Szlovákiában – zömében a magyar lakta falvakban. Ez nem csak a tanulásról, a tanításról szól, hanem a különböző kultúrák találkozásáról is. Turnusban kétszer háromhetes, kommunikációt serkentő, fejlesztő nyelvtanfolyamot tartanak több csoportnak: kicsiknek, diákoknak, fiataloknak a kezdőtől a haladó szintig. Az amerikai lektorok a tanítási óráik után együtt töltik szabadidejüket diákjaikkal, befogadó családjaikkal. Közös programok keretén belül mesélnek saját szokásaikról, hagyományaikról, kultúrájukról, a diákok pedig az itteni életmódról. A lektorok a két turnus között találkoznak, megosztják, kicserélik tapasztalataikat lektortársaikkal, a program után pedig kedves emlékekkel, tapasztalatokkal gazdagodva azzal a tudattal térhetnek haza, hogy hozzájárultak falvaink angol nyelvtudásának fejlesztéséhez.

2014-től a szlovákiai programot a Learning Enterprises és a Diákhálózat együttműködve szervezi. További információt a programról a www.learningenterprises.org weboldalon találhattok.