201907.05
1

Felhívás: Jön a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia!

F E L H Í V Á S

a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

 • A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)
 • a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK) és a Diákhálózat (DH)
 • mint főszervezők közreműködésével,
 • az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja,
 • a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint
 • a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt

meghirdeti 2019-re a

 Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

 2019. november 29-30., Nyitra,

Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

 emberieroforrastmogatasemminemzetitehetsegprog  

Általános részvételi feltételek


A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.[1]

A nevezési feltételek a következők:

TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki ) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelenkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

– akik anyaintézményük TDK (ŠVOČ -Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

– akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyen. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a XIII. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.


Eljárási mód

 • a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat az ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter).

Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2019@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az “IGAZOLAS” vagy az “AJANLAS” szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.


Pályamunkát nevezni 2019. szeptember 18-ig lehet.


 • a pályamunkák benyújtása

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a nevezés részenként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).

A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.

A XXXIV. OTDK Központi felhívása tartalmazza a pályamunkákra vonatkozó  formai követelményeket, melyek elérhetőek az otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei címen.

A plágium kizáró ok.


A pályamunka feltöltésének határideje: 2019. szeptember 25.


 • a pályamunkák szakmai bírálata

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2019. november 8-ig megkapják.


 • jelentkezés a XIV. FTDK-n való személyes részvételre

A Nyitrán 2019. november 2930-án megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2019. augusztusától.

A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.

 

 • a XIV. FTDK versenyeinek lebonyolítása

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2021 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.


Személyes elérhetőségek:

Hegedüs Orsolya, Tóth Gizella,  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Dražovská 4, 94974 Nyitra,

Csobády Csilla, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava

A XIV. FTDK hivatalos Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/358005584906522/

[1] A pályamunkákkal kapcsolatos általános előírások és szabályok az ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek http://www.otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei weboldalon. Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *