202203.06
2

Felhívás: Jön a XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia!

FELHÍVÁS
a XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)
a Selye János Egyetem (SJE)
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK)
a Jedlik Ányos Polgári Társulás és a Diákhálózat (DH)
mint főszervezők közreműködésével,
az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja,
a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint
a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt
meghirdeti 2022-re a

 

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

2022. november 24-25.,Komárom,
Selye János Egyetem.

 

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

Általános részvételi feltételek

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt, továbbá a szlovákiai ill. csehországi egyetemek azon külföldi hallgatói, akik a konferencián magyar nyelvű előadással tudnak részt venni.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.[1]

A nevezési feltételek a következők:

  • TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK-zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

  • TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelentkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

- akik anyaintézményük TDK-rendezvényén (ŠVOČ – Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ-részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

- akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyen. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, az FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

Eljárási mód

  • a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat az ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter).

Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ-részvételt igazoló dokumentumot vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2022@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az "IGAZOLAS" vagy az "AJANLAS" szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

Pályamunkát nevezni 2022. június 17-ig lehet.

  • a pályamunkák benyújtása

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az ftdk.ujs.sk honlapon[2]. Szükséges továbbá a nevezés részeként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).

A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.

A XXXV. OTDK Központi felhívása tartalmazza a pályamunkákra vonatkozó formai követelményeket, melyek elérhetőek az otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei címen.

A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének határideje: 2022. szeptember 24.

  • a pályamunkák szakmai bírálata

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2022. november 12-ig megkapják.

  • jelentkezés a XVII. FTDK-n való személyes részvételre

A Komáromban 2022. november 24-25-én megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2022 augusztusától.

A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.

  • a XVII. FTDK versenyeinek lebonyolítása

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2023 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

Személyes elérhetőségek:

Bukor József, Hernády Adrienn

Selye János Egyetem, Rektori Hivatal, Tiszti Pavilon épülete

Postacím: P.O. Box 54, Komárno, 945 01

E-mail: ftdk2022@ujs.sk

Uhrapka Barbara, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava

E-mail: ftdk@diakhalozat.sk

[1] A pályamunkákkal kapcsolatos általános előírások és szabályok a http://ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei weboldalon. Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.

[2] A nevezéskor a rendszer kéri a dolgozat feltöltését. Ideiglenesen, a pályamunka feltöltésének határidejéig bármilyen szöveg feltölthető, de legkésőbb 2022. szeptember 24-ig le kell cserélni az FTDK dolgozatra.

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *