202105.01
1

Pályázati felhívás – TDK Szakfordítási ösztöndíj 2021

TDK SZAKFORDÍTÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2021

szlovákiai és csehországi egyetemistáknak

 

A Diákhálózat (DH) a 2021. november 26–27-én Nyitrán rendezendő XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciához (FTDK, https://www.facebook.com/events/459818685247470/) kapcsolódóan egyszeri ösztöndíjpályázatot hirdet egyetemisták számára szlovák vagy cseh nyelven már elkészített, az FTDK-ra nevezni szándékozott tudományos munkájuk magyar szaknyelvi fordítására.

Az ösztöndíj célja a magyar szaknyelv megismerésének, gyakorlásának segítése, elsődlegesen szakmájukat nem magyarul tanuló szlovákiai és csehországi egyetemisták körében.

Bár az FTDK-ra (http://ftdk.ujs.sk/) a magyar és az angol mellett szlovák és cseh nyelvű szakmai dolgozatok is benevezhetők, csupán az előadást kötelező mindenkinek magyarul megtartani, az FTDK-t koordináló Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT) szakmai ajánlása szerint kiemelt fontosságú, hogy a szakmájukat nem magyarul tanulók anyanyelvükön is megismerjék, megértsék a legalapvetőbb szakkifejezéseket, képesek legyenek szakmai beszélgetésekre.

Ennek érdekében a jelen ösztöndíj keretében a pályázó vállalja, hogy a korábban elkészített (a pályázat beadásakor mellékelendő) szlovák vagy cseh nyelvű dolgozatát az FTDK-ra (az eredeti nyelven) benevezi, ott magyarul bemutatja, és a dolgozatot ezzel párhuzamosan lefordítja magyarra.

(Kérjük, az FTDK-ra nevezés részleteiről a konferencia felhívásából, az alábbi linken tájékozódjanak: https://archivum.diakhalozat.sk/2021/02/21/felhivas-jon-a-xvi-felvideki-tudomanyos-diakkori-konferencia/)

A dolgozat magyar nyelvű változatának elkészítése a pályázó nyelvi fejlesztése mellett lehetőséget teremt arra is, hogy az FTDK szakmai zsűrije által a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK, https://otdk.hu/) továbbjuttatott dolgozatok az OTDK-ra ténylegesen benevezhetőek legyenek majd.

A dolgozat fordításához (és/vagy a magyar nyelvű FTDK előadás elkészítéséhez) – igény esetén – a magyarországi TDK Határok Nélkül (HTDK) program szakmai konzulenst biztosít az adott szakterületen dolgozó magyarországi fiatal egyetemi oktatók-kutatók, PhD-hallgatók köréből.

Az ösztöndíj összege függ a fordítás vállalt határidejétől:

€ 200, ha a fordítás elkészül 2021. június 18-ig,

€ 150, ha a fordítás elkészül 2021. szeptember 24-ig,

€ 100, ha a fordítás elkészül 2021. december 31-ig.


A DH-t a pályázat lebonyolításában szakmailag segíti az SZMTDT, a pályázat anyagi forrásait pedig a HTDK biztosítja.

Pályázni a mellékelt pályázati űrlappal (https://forms.gle/61AQvGfH1577cSec6) lehet a fordítandó dolgozat elektronikus változatának egyidejű csatolásával az alábbi e-mail-címen:

ftdk@diakhalozat.sk

A pályázat folyamatosan beadható 2021. május 1. és december 31. között. A beadott pályamunka alapfokú (kizárólag fordítási szempontú) minőségi ellenőrzését a pályázat szakmai támogatói 8 napon belül elvégzik. Jelentős minőségi kifogás esetén a pályázó egy alkalommal, legfeljebb 30 napos határidővel javíthatja munkáját. Amennyiben az átdolgozott fordítás a vállalt határidőn túl kerül beadásra, az ösztöndíj összege a következő turnusnak megfelelően változik.

Az FTDK-ig elkészített/benyújtott és a (kizárólag fordítási szempontú) szakmai ellenőrzésen elfogadott fordítások után járó ösztöndíjat a DH közvetlenül a pályamunka FTDK-n történt bemutatását követően, az FTDK-előadás után benyújtottakat az elfogadást követő nyolc napon belül utalja a pályázat nyerteseinek. Minden esetben kizárólag az FTDK-n bemutatott pályamunkák jogosultak az ösztöndíjra.


A pályázatról további információt ad:

Csobády Csilla, FTDK-koordinátor, Diákhálózat

ftdk@diakhalozat.sk

+421 908 088 241


Pozsony, 2021. május 1.Leczkési Zoltán, elnök
Diákhálózat – Študentská sieť
811 03 Pozsony/Bratislava,
Klariská 7


archivum.diakhalozat.sk

diakhalozat@diakhalozat.sk

Tel: +421/9176837252% adójával támogassa a Felvidék jövőjét, támogassa az ifjúságot!! Önnek ez ingyen van, minket ez előre visz! http://archivum.diakhalozat.sk/

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *