202006.06
1

Felhívás: Jön a XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia!

F E L H Í V Á S
a XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre
 • A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)
  a Selye János Egyetem (SJE)
  a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE KETK)
  a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH)
 • mint főszervezők közreműködésével,
  az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja,
 • a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK)
 • valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt

meghirdeti 2020-ra a

XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

2020. november 19 – 20., Komárom, Selye János Egyetem.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

emberieroforrastmogatas

emmi

nemzetitehetsegprog


ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.[1]

A nevezési feltételek a következők:

 • TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki ) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők. (A koronavírus terjedős miatt ez a lehetőség csak a Selye János Egyetem hallgatóira vonatkozik.)
 • TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelenkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

 • akik anyaintézményük TDK (ŠVOČ -Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

 • akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyen. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a XV. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

ELJÁRÁSI MÓD

 • a pályamunkák nevezése
  A pályamunkákat az ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.
  Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, maximálisan 1800 karakter).
  Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2020@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az “IGAZOLAS” vagy az “AJANLAS” szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

  Pályamunkát nevezni 2020. szeptember 18-ig lehet.

 • pályamunkák benyújtása
  A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a nevezés részenként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).
  A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.
  A XXXIV. OTDK Központi felhívása tartalmazza a pályamunkákra vonatkozó formai követelményeket, melyek elérhetőek az otdk.hu/hu/palyamunkak- kovetelmenyei címen.
  A plágium kizáró ok.

  A pályamunka feltöltésének határideje: 2020. szeptember 25.

 • a pályamunkák szakmai bírálata
  Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2020. november 8-ig megkapják.
 • jelentkezés a XV. FTDK-n való személyes részvételre
  Komáromban 2020. november 19-20-án megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek.
  A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.
 • a XV. FTDK versenyeinek lebonyolítása
  Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.
  A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2021 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

E-mail elérhetőségek:

ftdk2020@ujs.sk

ftdk@diakhalozat.sk


[1] A pályamunkákkal kapcsolatos általános előírások és szabályok az ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek az otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei weboldalon. Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *