201706.07
0

Felhívás: XII.Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia

F E L H Í V Á S

a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)

a Selye János Egyetem (SJE)

a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével,

az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint

a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt

meghirdeti 2017-re a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

2017.december 1–2., Nyitra,

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.f


ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés alapján) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid, 45005000 karakter terjedelmű magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.

A nevezési feltételek a következők:

TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen  diákoknak  kötelező  részt  venniük  az  anyaintézményük  által  szervezett

Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelentkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

– akik anyaintézményük TDK (ŠVOČ -Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

– akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyben. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a XII. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

A pályamunkákkal kapcsolatos bővebb információk az ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a http://www.otdt.hu weboldalon is a XXXIV. OTDK Központi felhívásának 3. mellékletében. Egyenes link a követelményekre: http://otdt.ganda.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf

Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.

ELJÁRÁSI MÓD

a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat a http://ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter). Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2017@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az “IGAZOLAS” vagy az “AJANLAS” szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

Pályamunkát nevezni 2017. szeptember 15-ig lehet.

a pályamunkák benyújtása

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a http://ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a nevezés részenként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).

A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.

A dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a http://www.otdt.hu weboldalon is a XXXIV. OTDK Központi felhívásának 3. mellékletében. Egyenes link a követelményekre:

http://otdt.ganda.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf

A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének határideje: 2017. október 2.

a pályamunkák szakmai bírálata

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb

2017.november 10-ig megkapják.

jelentkezés a XII. FTDK-n való személyes részvételre

Nyitrán 2017. december 1-2-án megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2017. szeptember közepétől.

A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.

 XII. FTDK versenyeinek lebonyolítása

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2019 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

Személyes elérhetőségek:

Kocsis Gergely, Selye János Egyetem, Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno,

e-mail: ftdk2016@ujs.sk, kocsisg@ujs.sk

Inczédi Lilla, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava

E-mail: ftdk@diakhalozat.sk


Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *