Diákhálózat – Študentská sieť je celoštátnou organizáciou združujúcou maďarských študentov študujúcich v Slovenskej a v Českej republike. Pôsobí od roku 1991. V každom univerzitnom meste, kde vo väčšom počte študuje maďarská mládež, má členské organizácie (Praha, Brno, Bratislava, Trnava, Nitra, Komárno, Budapešť, Banská Bystrica, Košice). Na rozdiel od členských organizácií DH – Šs sa nezaoberá podujatiami na lokálnej úrovni, ale ako strešná organizácia pôsobí celoštátne.

Jej činnosť zahŕňa 3 oblasti: ochrana záujmov, vzdelávanie a kultúra.

Pod pojmom ochrana záujmov treba chápať zaujatie stanoviska a presadzovanie záujmov v oblasti vzdelávania a pri iných otázkach týkajúcich sa mládeže. S cieľom efektívnejšieho plnenia tohto zámeru DH-Šs je členom rôznych fór, akými sú Rada mládeže Slovenska, Konferencia maďarskej mládeže (Magyar Ifjúsági Konferencia), Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala).

V oblasti vzdelávania má organizácia početné programy, akými sú Vedecká mládežnícka konferencia, Odborná prax, vydávanie študentského časopisu Alma Mater, Vysokoškolská informačná cesta a publikácia Kam ďalej?, DiNaMit. DH- Šs sa okrem toho ešte zaoberá všeobecným vysokoškolským poradenstvom, sprostredkúvaním štipendií, výcvikov a vzdelávacích programov v zahraničí a tiež organizovaním tréningov na rozvíjanie rôznych schopností a zručností. Spoločným cieľom všetkých hore uvedených aktivít je napomáhanie osvojenia maďarskej odbornej terminológií pre mládež, študujúcu po slovensky resp. po česky, tým pádom ich pripravenie na začatie svojej životnej dráhy.

V oblasti kultúry môžeme spomenúť tradičný Gombasecký letný tábor ktorý je organizovaný od konca 80-tych rokov. Tento program disponuje jedinečnou atmosférou a štýlom v mase iných letných programov. Odporúčame to každému, kto to ešte nevyskúšal; tí, ktorí to už prežili odporúčanie nepotrebujú. Druhou významnou kultúrnou udalosťou je aj Mládežnícky letný tábor v Jelenci pre prvákov vysokých škôl.

DH-Šs funguje na základe dobrovoľníctva, riadia ju mladí univerzitní študenti. Je to politicky nezávislá organizácia, ktorá svoju činnosť vykonáva z rôznych štátnych a nadačných príspevkov a tiež zo sponzoringu.

Centrála organizácie sa nachádza v Bratislave na ulici Klariská pod číslom 7.

Hlavnými cieľmi organizácie sú:

  • Ochrana a prezentovanie záujmov v oblasti odbornej, vzdelávania a kultúry
  • Ochrana a pestovanie maďarskej národnej kultúry a tradícií
  • Zapojenie mladej maďarskej inteligencie do národného a medzinárodného vedeckého a odborného života
  • Znižovanie emigrácie mladej maďarskej inteligencie

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *