14222215_1384153348279230_3876829532144968948_nA Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia a felvidéki magyar diákköri és tudományos élet formálásának és fejlesztésének egyik kiemelt színhelye. A nem anyanyelvükön tanuló diákok számára kitűnő lehetőség arra is, hogy a szakterületük terminológiáját magyar nyelven is elsajátítsák és alkalmazzák. A konferencián szekciónként a legjobbak díjazásban részesülnek, az arra alkalmasnak vélt munkák pedig részvételi jogot nyernek a kétévente megrendezendő magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (http://otdk.hu/). A részvétel mellett szól az is, hogy minden munkát az adott szakterület kiváló szakembere bírál el, ez alapján pedig a hallgató a későbbiekben szakdolgozatával, annak megvédésével is könnyebben boldogulhat. Ugyancsak fontos az a tapasztalat, melyet az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent, hisz mindez segíti a dolgozat készítőjét a magabiztos fellépés elsajátításában. Az FTDK ily módon kíván hozzájárulni a színvonalas oktatáshoz és szakképzéshez, hiszen mindez létfontosságú a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. Szakmai fejlődésünk nagyban kihat szellemünk alakulására is. A FTDK egy a számos lehetőség közül, melyet megragadhat a jelentkező, hogy érdeklődési területeit kibővítse, mások munkáit megismerje, s mások munkáin keresztül a világot, szülőföldjét, országát más szemszögből is tanulmányozhassa.

További információk: http://ftdk.ujs.sk/

Facebook_UI-04-512